Kabát revival

KABÁT revival Ostrava

www.kabatrevival.eu

Kapela

Kabát revival Ostrava

Hrajeme

Hrajeme skladby jedné z nejpopulárnìjších èeských rockových kapel Kabát. Repertoár skladeb je složen z posluchaèi nejžádanìjších skladeb a tvoøí tak prùøez tvorby této kapely.

Historie Kabát revivalu Ostrava sahá až do roku 1999. Kapelou se vystøídalo nìkolik hudebníkù z ostravského regionu, až se v roce 2007 seskupení utálilo do souèasné sestavy.  V té dobì pøijala kapela podle svého regionu, na nìž je hrdá, oficiální název Kabát revival Ostrava.

  

                                                      

 

 

 
 

follow me on facebook   

TOPlist>>